Java泛型引數化型別


泛型類可以具有引數化型別,其中型別引數可以用引數化型別代替。 以下範例將展示上述概念。

範例

使用您喜歡的編輯器建立以下java程式,並儲存到檔案:ParameterizedTypes.java 中,程式碼如下所示 -

package com.yiibai;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class ParameterizedTypes {

  public static void main(String[] args) {
    Box4<Integer, List<String>> box = new Box4<Integer, List<String>>();

    List<String> messages = new ArrayList<String>();

    messages.add("Hi");
    messages.add("Hello");
    messages.add("Bye");

    box.add(Integer.valueOf(104), messages);
    System.out.printf("Integer Value :%d\n", box.getFirst());
    System.out.printf("String Value :%s\n", box.getSecond());

  }
}

class Box4<T, S> {
  private T t;
  private S s;

  public void add(T t, S s) {
    this.t = t;
    this.s = s;
  }

  public T getFirst() {
    return t;
  }

  public S getSecond() {
    return s;
  }
}

執行上面程式碼,得到以下結果 -

Integer Value :104
String Value :[Hi, Hello, Bye]