Matlab轉置向量

2019-10-16 23:15:49

轉置操作是將列向量更改為行向量,反之亦然。 轉置操作由單引號(')表示。

範例

使用以下程式碼建立指令碼檔案 -

r = [ 1 2 3 4 ];
tr = r';
v = [1;2;3;4];
tv = v';
disp(tr); disp(tv);

執行檔案時,會顯示以下結果 -

   1
   2
   3
   4

   1   2   3   4